Bc. Michaela Nedomová

Bakalářská práce

Delikvence a kriminalita mladistvých

Delinquency and criminality of juveniles
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o aktuálním jevu delikvence mladistvých. Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na celkové seznámení s danou problematikou. Na základě studia dokumentace k příslušnému tématu byly především vytyčeny příčiny vybraného chování dané cílové skupiny. Empirická část byla zaměřena na jedince, kteří se již dopustili trestné činnosti, jejíž zaměření je především na rodinné …více
Abstract:
Bachelor thesis discusses about current phenomenon of juvenile delinquency. Bachelor thesis in theoretical part focuses on the overall familiarity with the issues. Based on studying documents related to a topic they were primarily set out the reasons for the behavior of a selected target group. Empirical part was focused on individuals, who has committed with a crime, whose frustration is primarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Buchta
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika