Bc. Veronika Cermanová

Bachelor's thesis

Traduction et analyse traductologique d’un texte juridique : Code du tourisme

Translation and analysis traductologique of a legal text : Code of tourism
Abstract:
The subject of the bachelor work is a translation of a legal text and its stylistic analysis. This work is divided into two main parts. The first part is dedicated to the translation of the code of the tourisme from the french language into the czech language. In the seconde part, we focus on the analysis which proposes to bring analyse the legal text from morphological, lexical and translational point …more
Abstract:
Tématem bakalářské diplomové práce je překlad právního textu a jeho stylistická analýza. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována překladu zákoníku cestovního ruchu z francouzského do českého jazyka. V druhé části se zabýváme rozborem, který si klade za cíl analyzovat právnický text z morfologického, lexikálního a překladatelského hlediska.
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Alena Polická, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta