Bc. Veronika Cermanová

Bakalářská práce

Traduction et analyse traductologique d’un texte juridique : Code du tourisme

Translation and analysis traductologique of a legal text : Code of tourism
Abstract:
The subject of the bachelor work is a translation of a legal text and its stylistic analysis. This work is divided into two main parts. The first part is dedicated to the translation of the code of the tourisme from the french language into the czech language. In the seconde part, we focus on the analysis which proposes to bring analyse the legal text from morphological, lexical and translational point …více
Abstract:
Tématem bakalářské diplomové práce je překlad právního textu a jeho stylistická analýza. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována překladu zákoníku cestovního ruchu z francouzského do českého jazyka. V druhé části se zabýváme rozborem, který si klade za cíl analyzovat právnický text z morfologického, lexikálního a překladatelského hlediska.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Polická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta