Kristýna NOVÁ

Bakalářská práce

Výtvarný projev předškoláků jako forma vyjadřování

Preschool Children´s Art as a Form of Expression
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti interpretace dětského výtvarného projevu. Teoretická část je věnována vývojovým charakteristikám výtvarného projevu u dětí předškolního věku. Dětský výtvarný projev je zde popsán jako forma vyjadřování s využitím specifických výtvarných prostředků. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkumnou sondu v mateřské škole s cílem zjistit, jak děti v mateřské škole …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the possibilities of interpreting children's artistic expression. The theoretical section is composed of the developmental characteristics of artistic expression in preschool children. Children's artistic expression is described here as a form of expression using specific artistic means. The practical section consists of qualitative research investigation in kindergarten …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Plíhalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁ, Kristýna. Výtvarný projev předškoláků jako forma vyjadřování. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/