Bc. Tomáš Rozman

Diplomová práce

HPLC stanovení organických sloučenin obsahujících aminovou skupinu jako indikátorů stárnutí potravin

HPLC determination of organic compounds containing amino group as indicators of food aging
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na stanovení organických látek, obsahujících aminovou skupinu, pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie na obrácené fázi při využití dansylchloridu jakožto derivatizačního činidla. První část je věnována vývoji metody. S využitím chemometrických technik byly hledány vhodné podmínky pro extrakci aminů ze vzorků sýrů, derivatizaci a jejich následnou HPLC analýzu. Druhá část …více
Abstract:
This thesis is focused on the analysis of organic compounds containing amino group by high performance liquid chromatography with reversed phase with the use of dansylchloride as a derivatization agent. The first part of the thesis is devoted to the development of the analytical method. With the use of chemometric techniques, suitable conditions for the extraction of the amines from the cheese samples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta