Róbert Šuška

Bakalářská práce

Network Services Identification on a Computer Network

Network Services Identification on a Computer Network
Anotace:
Cieľom tejto práce je navrhnúť metódu identifikácie sieťových služieb na bázi pasívneho sieťového monitoringu. Metóda je založená na klasifikácii na bázi strojového učenia a pracuje s rozšírenými IP tokmi. Práca popisuje výber vhodného algoritmu pre strojové učenie, zvolenie vhodnej množiny atribútov tokov s ohľadom na ich dopad na klasifikačný výkon, a zostavenie trénovacieho datasetu. Voľba algoritmu …více
Abstract:
This thesis aims to propose a method for network service identification based on passive network monitoring. The developed method is based on machine learning classification and works with extended IP flows. The covered topics include the selection of suitable machine learning algorithm, the formation of the optimal flow feature set with the evaluation of influence on classification performance, and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Jirsík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové sítě a komunikace