Ing. Markéta Vlasáková

Bakalářská práce

Směry výzkumu cestovního ruchu – oblast management cestovního ruchu

Tourism Research in Tourism Management
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Směry výzkumu cestovního ruchu – oblast management cestovního ruchu“ je shrnutí poznatků výzkumu v oblasti spolupráce v destinačním managementu za posledních patnáct let. Nejprve jsou prezentována teoretická východiska problematiky destinačního managementu a spolupráce, která je jedním z jeho základních pilířů. Následně jsou představeny odborné články. Ty jsou rozděleny …více
Abstract:
The subject of this bachelor´s thesis „Tourism research in tourism management“ is the summary of research findings in the field of cooperation in destination management in the last fifteen years. Firstly theoretical background of the topic of destination management and cooperation, which is one of its basic pillars, are presented. Subsequently, the scientific articles are introduced. They are divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Karel Nejdl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch