Bc. Rostislav Hakl

Bakalářská práce

Sběrnice CAN-BUS ve středoškolském odborném vzdělávání

CAN-BUS in high school education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výukou CAN-BUS systémů. V uvedené problematice je analyzováno, jak probíhá komunikace po sběrnici, datové rámce - jejich obsah a druhy. Déle se v bakalářské práci zaměříme na středoškolské odborné vzdělávání, konkrétně obor Autotronik. Výsledkem práce je srovnání středoškolského odborného vyučování oboru Autotronik v Jihomoravském kraji.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the teaching of CAN-BUS systems. In this issue, it is analyzed how bus communication takes place, data frames - their content and types. In the bachelor thesis we will focus on secondary vocational education, namely the field of Autotronics. The result of the thesis is a comparison of the secondary technical education of Autotronics in the South Moravian Region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Pawera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta