Ing. Matej Zábrady, Ph.D.

Disertační práce

Immunomodulation as functional proteomics tool for cytokinins signalling study in Arabidopsis thaliana.

Immunomodulation as functional proteomics tool for cytokinins signalling study in Arabidopsis thaliana.
Anotace:
Biologické procesy jsou založené na interakcích biomolekul, které spolu tvoří komplexní interakční sítě. Pro celkové chápání biologických procesů je důležitý vývoj nových strategií pro studium funkcí genů. Vývoj těchto nových strategií by měl být zaměřený na doplnění klasických molekulárně-genetických technik. Jednou z těchto alternativních strategií je použití specifických vazebných proteinů, které …více
Abstract:
Biological processes are based on biomolecular interactions forming complex interaction networks. Novel strategies for studying gene functions are vital for a complete comprehension of biological processes. The development of these strategies should be aimed to complement classical molecular genetic approaches for studying gene function. Such an alternative strategy is the application of specific binding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 4. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Lubomír Janda, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Ladislav Burýšek, PhD., RNDr. Karel Drbal, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta