Mgr. Josef Skopalík, Ph.D.

Disertační práce

Izolace a kultivace somatických kmenových buněk kostní dřeně a jejich experimentální aplikace po ischemickém poškození tkání. Analýza distribuce buněk, identifikace jejich fenotypu, biofyzikálních charakteristik a příprava kinetického modelu

Isolation and cultivation of somatic stem cells and their application to ischemic tissue. Analysis of biodistribution, identification of their phenotype, biophysical characteristic and developing of kinetic computing model
Anotace:
BM-MNC a MSC mohou migrovat do infarktové tkáně a zlepšovat srdeční funkce. Byla prokázána dobrá adherence MSC na povrch myocytů a vznik spojů typu "gap-junction" mezi buňkami. Králík a potkan se zde osvědčil jako vhodný animální model, byla otestována bezpečnost podání buněk do IM a hodnocena účinnost metody podání. Různé SPIO nanočástice a In-111 značky byly úspěšně testovány při realizaci značení …více
Abstract:
BM-MNC a MSC can migrate to the infarcted heart tissue and improve heart function. Cell-to-cell adherence and cx-43 positive gap-junctions to myocyte were approved under microscopic set-up. Rabbit and rat was selected as final in-vivo animal model and basic safety and efficiency of cellular therapy using BM-MNC and MSC on this model were approved. Several SPIO nanoparticles and In-111 probes were tested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.