Bc. Sergey Kharitonov

Bakalářská práce

Internetové memy na ruské sociální síti Vkontakte se zaměřením na jejich využití zpravodajskou komunitou Lentač a na vzdělávacím kanále Obrazovač

Internet memes on Russian social network Vkontakte, focusing on their use by the intelligence community Lentač and the educational channel Obrazovač
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se věnuje internetovým memům z hlediska jejich využití na ruské sociální sítě Vkontakte. První část práce se bude věnovat memům jako nové formě internetové komunikace. Zaměříme se na otázku, jestli jsou memy pouze formou zábavy nebo jsou schopné poskytovat i náročnější druhy informace. Zjistíme, co vlastně znamená pojem „internetový mem“, jaké mají funkce a jak je možné klasifikovat …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with phenomenon of internet memes and their using within Russian social network Vkontakte. First part will be devoted to the concept of internet memes as a new form of internet-communication. We will focus on the question, if internet-memes are just a form of amusement or it can provide us with more sophisticated kinds of information. We will reveal the definition of term …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Míčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma