Bc. Erika Šafránková Šídová

Bakalářská práce

Dělání genderu v televizním pořadu Nahá jsi krásná

Doing Gender in a TV Show "You Are Beautiful Naked"
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dělání genderu v televizním pořadu Nahá jsi krásná, s důrazem na jeho interakční charakter. Soustředí se také na souvislost genderu a diskurzu mýtu krásy. Pořad cílí na ženskou populaci a avizuje nastolení revoluce v uvažování žen. Zajímá mě proto, jakým způsobem se v jeho pojetí revoluce dělá gender, jakým způsobem vnímá tělo, respektive maskulinitu a femininitu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of doing gender in TV show You are beautiful naked emphasising on its interactional character. It focuses also on connection of gender and the beauty myth. TV show is assigned to all women and it advises the revolution in women's thinking. Therefore, I focus on the way of how gender is done in this concept of revolution, and also how the revolution perceives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Genderová studia