Bc. Martin Lotter

Bakalářská práce

Žánry populární hudby z hlediska postmoderny

Popular music genres in terms of postmodernism
Anotace:
Bakalářská diplomová práce Žánry populární hudby z hlediska postmoderny se zabývá aktuální problematikou zařazování současných hudebních autorů do specifických hudebních žánrů, které by je dostatečně charakterizovaly. První část je zaměřena na představení postmoderní filozofie a tradiční klasifikace hudby. Druhá část práce pak aplikuje postmoderní filozofii na současnou populární hudbu a hudební tvorbu …více
Abstract:
The bachelor's diploma thesis Popular music genres in terms of postmodernism deals with the current issue of classifying contemporary music authors into specific musical genres that would sufficiently characterize them. The first part focuses on the introduction of postmodern philosophy and the traditional classification of music. The second part of the work then applies postmodern philosophy to contemporary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Opekar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia