Jiří Procházka

Bachelor's thesis

Rozhodují se žáci při volbě středních škol strategicky?

Do students select grammar schools strategically?
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje rozhodováním žáků posledního ročníku základní školy o svém budoucím vzdělání z hlediska strategie volby podání přihlášek v současném systému českého školství, kdy má každý žák k dispozici pouze 2 pokusy. Práce představuje model ideálního párování studentů a škol a srovnává ho se současným českým systémem. Následně pomocí dotazníkového šetření na žácích dvou brněnských …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on decision-making of pupils in the last year of lower secondary schools in terms strategy of choice within applying for admission in the current Czech education system in which each pupil can submit only 2 applications. The work introduces stable-optimal pairing model of schools and pupils and compares it with the current Czech education system. Subsequently, by means …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2019
  • Supervisor: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Reader: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta