Bc. Kateřina DYMÁKOVÁ

Diplomová práce

Ošetřovatelské klasifikační systémy NANDA International, NIC, NOC a jejich využití při hodnocení bolesti u dětí po ortopedických operacích

Nursing classification systems NANDA International, NIC, NOC and their use in pain management in children after orthopedic surgery
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou využití klasifikačních systémů NANDA International, NIC a NOC při řešení ošetřovatelského problému Akutní bolest u dětí po ortopedických operacích. Součástí úspěšné a správně nastavené léčby bolesti je mimo jiné její pečlivý záznam do zdravotnické dokumentace. Za účelem vytvoření dokumentace mohou posloužit mezinárodní klasifikační systémy NANDA International …více
Anotace:
y byla této problematice věnována i nadále pozornost.
Abstract:
The aim of Graduation thesis is utilisation of classifying systems NANDA International, NIC and NOC by solving of nursing issue Acute pain at children after orthopaedical major surgeries. Part of successful and well adjusted treating of pain is its careful recording into medical documentation. For the goal of creating of the documentation there could be used international classification systems NANDA …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
Zveřejnit od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DYMÁKOVÁ, Kateřina. Ošetřovatelské klasifikační systémy NANDA International, NIC, NOC a jejich využití při hodnocení bolesti u dětí po ortopedických operacích. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ox1eh9 ox1eh9/2
20. 5. 2013
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.