Bc. Tomáš Jelínek

Master's thesis

Katolická církev a její vztah k hudbě v prvních dvou desetiletích 20. století – příklad brněnské diecéze

Catholic Church’s relationship to the music in the first two decades of 20th century – example of Brno’s diocese
Abstract:
Předmětem mé diplomové práce bylo zkoumání vztahu katolické církve a dvou významných moravských institucí – Varhanické školy v Brně a Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě, které se zajímaly o tvorbu a vzdělávání v oblasti sakrální hudby v prvních dvou desetiletích 20. století. Práce popisuje systém jejich fungování a to, jak do tohoto systému zasahuje katolická církev. Zároveň práce upozorňuje …more
Abstract:
The subject of my thesis was research of the Catholic Church’s relationships with two significant Moravian institutions – Varhanická škola v Brně and Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, which were interested in creation and education in the area of sacral music in the first two decades of 20th century. The thesis describes the system of their organization and the way how the Catholic Church …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta