Zdeněk ŠTURSA

Bakalářská práce

Alternativní pedagogické směry - alternativní školy

Alternative educational trends - alternative school
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Alternativní pedagogické směry ? alternativní školy" se zabývá teoretickým popisem alternativních škol. V teoretické části je zaměřena na definici pojmu alternativní škola, historický vývoj alternativních škol ve světě a zvláštní kapitola je věnována historii alternativního vzdělávání na území České republiky. Následující kapitola je věnovaná klasickým alternativním školám …více
Abstract:
The Bachelor thesis titled "Alternative educational trends - alternative school" deals with the theoretical description of alternative schools. The theoretical part focuses on the definition of term alternative school, the historical development of alternative schools in the world and a special chapter is devoted to history of alternative education in the Czech Republic. Following chapter devoted to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTURSA, Zdeněk. Alternativní pedagogické směry - alternativní školy. Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika