Theses 

New challenges in managing Liquidity risk - Liquidity Black Holes – Martin Holovka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Martin Holovka

Diplomová práce

New challenges in managing Liquidity risk - Liquidity Black Holes

New challenges in managing Liquidity risk - Liquidity Black Holes

Anotace: V návaznosti na financní krizi v letech 2007/2008 se pojem "Liquidity Black Holes" stal casto diskutovaným tématem v akademických kruzích, stejne tak jako mezi portfolio manažeri po celém svete. Novejší pohled na likviditní riziko bere v potaz "Liquidity Black Holes", které se objevují, když likvidita zcela zmizí z urcitého trhu a ten se tak stává jednostranný. V zásade existují 2 kanály, pres které muže být ovlivnena likvidita -- kanál poptávky a nabídky. V prvním prípade, portfolia investoru ztrácí hodnotu a v dusledku toho investori ztrácí duveru ve financní systém. V druhém prípade je postižen kapitál bank, a tyto instituce poté zprísní podmínky poskytování úveru a pujcek, tak aby snížily úverovou expozici, což nakonec vede k obtížnejšímu prístupu jednotlivých korporací ke zdroji financních prostredku. V tomto momente vzniká nebezpecná spirála a likvidita celého financního systému se muže zcela vytratit. Cílem této diplomové práce je zjistit hlavní faktory "Liquidity Black Holes" a hledat možná rešení, aby se zabránilo jejich vzniku.

Abstract: Following the financial turmoil in 2007/2008 liquidity black holes (LBH) has become arising topic often discussed among academics as well as portfolio managers all around the world. More recent view on liquidity risk covers those liquidity black holes which occur when the liquidity completely dries up in a particular market and the market becomes one-sided. There are basically 2 channels through which liquidity can be affected - Demand and Supply. In first case, the portfolios of investors lose the value and consequently the investors lose confidence in financial system. In the second case, banks hit their capital constraints, they tighten the terms of providing credits and loans to reduce the credit risk exposure and hence it becomes more difficult for firms to raise the funds. At this point dangerous spiral arises and the liquidity of financial system evaporates rapidly. The crucial point of this master thesis is to find the main determinants of Liquidity Black holes and find possible solutions to avoid their appearance.

Klíčová slova: riziko, černá díra, likvidita

Keywords: liquidity, risk, Black Holes

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Jana Burešová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24902


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:30, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz