Ing. Michal Semelka

Bakalářská práce

Model soustavy Humusoft CE152

Mathematical Model of Humusoft CE152 Process
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je sestavit matematický model soustavy magnetické levitace CE152. Dále je předmětem práce dohledání neznámých parametrů pomocí experimentální identifikace. Získaný model je verifikován a porovnán s reálným zařízením. Práce se zabývá i okrajově řízením soustavy a kompenzací její nelinearity.
Abstract:
The subject of this thesis is to construct a mathematical model of magnetic levitation system CE152. Further subject is to find unknown parameters of mathematical model with use of experimental identification. The assembled model is verified and compared with the real system. Compensation method is presented because of the non-linearity of the system example.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Semelka, Michal. Model soustavy Humusoft CE152. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Řízení procesů