Jan Novotný

Diplomová práce

Správní a kulturně společenské centrum v obci Dolní Životice

Administrative, cultural and social center in the village of Lower Životice
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Správní a kulturně společenské centrum v obci Dolní Životice“ ve studijním oboru Architektura a stavitelství vychází z vypracovaného projektu v předmětu Ateliér architektury III., kde byl výstupem návrh veřejného prostoru. Výsledkem je vypracovaný projekt budovy se správní a kulturně společenskou náplní, jehož součástí je řešení veřejného prostranství.
Abstract:
This thesis titled ‘Administrative, cultural and social center in the village of Dolní Životice: Diploma thesis’ was elaborated at the study programme Architecture and construction and is based on a previously developed project within the subject Ateliér architektury III., as the output of the public space design. Thus the result is project documentation devoted to a building with the administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Martina Peřinková
  • Oponent: Martin Náhlovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava