Theses 

Věrnostní program podnikatelského subjektu – Ing. Andrea Burrows

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Andrea Burrows

Diplomová práce

Věrnostní program podnikatelského subjektu

The Loyalty Program of Selected Company

Anotace: Diplomová práce se zabývá návrhem nového věrnostního programu pro čtyřhvězdičkový hotel Sand Martin. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodní teoretické části jsou nejdříve vysvětleny pojmy, jako je marketing, marketingový mix, podpora prodeje, loajalita, spokojenost a v neposlední řadě věrnostní program, jeho charakteristika a dělení. Praktická část je rozdělena do dílčích cílů. V úvodu je nejprve provedena charakteristika hotelu, následná komparace konkurenčních hotelů a jejich věrnostních programů. V práci je také použita situační analýza SWOT, pomocí které je zjištěna současná situace z hlediska mikroprostředí a makroprostředí. Závěr práce obsahuje druhý a zároveň hlavní cíl práce, kterým je návrh nového věrnostního programu na základě provedeného dotazníkové šetření.

Abstract: This diploma thesis describes the design of the new loyalty program for a four-star hotel Sand Martin. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first part is focused on terms explanation what is marketing, marketing mix, sales promotion, loyalty, satisfaction and hte most important thing to explain is loyalty program, its characterization and division. The practical part is divided into sub-goals. The beginning of practical part firstly describes the hotel. The hotel biggest competitor and their loyality programmes. In the diploma thesis is also used situational SWOT analysis, through which the detected current situation in terms of micro and macro environment. The conclusion contains second main goal of the diploma thesis which is to propose new loyalty program, based conducted a questionnaire.

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix, spokojenost, loajalita, věrnostní program, hotel, konkurence, zákazník.Marketing, markenting mix, loyalty, satisfaction, competition, customer.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:50, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz