Theses 

Vývoj hudebního komunitního portálu v prostředí Nette Framework – Pavel PLZÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy

Pavel PLZÁK

Bakalářská práce

Vývoj hudebního komunitního portálu v prostředí Nette Framework

Development of community music portal using Nette Framework

Anotace: Ústředním tématem této práce je Nette Framework, což je sada knihoven a nástrojů pro efektivní vývoj webových aplikací ve skriptovacím jazyce PHP. Práce je rozdělena na dvě hlavní části ? teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje frameworku jako takovému, popisuje jej a představuje jeho hlavní přednosti. Praktická část práce se pak věnuje vývoji webové aplikace v tomto frameworku. Tou je hudební komunitní portál sloužící především hudebním fanouškům jako prostor pro společné budování databáze umělců, jejich alb a hudebních událostí, hodnocení a prezentaci vlastních názorů, objevování nové hudby a interakci s ostatními uživateli. Práce se také krátce věnuje problematice webových komunitních portálů.

Abstract: The central theme of this Bachelor thesis is Nette Framework, a set of libraries and tools for effective web applications development in PHP scripting language. This thesis is divided into two parts ? theoretical and practical. The theoretical part is about the framework itself, describes it and its main advantages. The practical part is about developing a web application in this framework. That is a community music portal, which serves to music fans as space for collective building of database of artists, albums and events, rating and presenting their thoughts, discovering new music and interacting with other users. This thesis also briefly deals with issues of community portals.

Klíčová slova: Nette Framework, PHP, komunitní portály, webové aplikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

PLZÁK, Pavel. Vývoj hudebního komunitního portálu v prostředí Nette Framework. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:09, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz