Pavlína VLADYKOVÁ

Bakalářská práce

Edukace pacienta s hypertenzí jako součást terciální prevence

Education high blood preasure pacient as a part of tercial prevention.
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je ? Edukace pacientů s hypertenzí jako součást terciární prevence?. Práce je rozdělena na dvě základní části. Tvoří ji část teoretická a praktická. V teoretické části je zpracována definice hypertenze, její etiologie a patogeneze, diagnostika, léčba a prevence. Druhou praktickou část tvoří průzkum, zaměřený na zjištění informovanosti pacientů o hypertenzním onemocnění …více
Abstract:
The main subject matter of my dessartation is ?The pacient education with high blood preassure (arterial hypertension) like a part of tertiary prevention?. There are theoretical and practical parts. The theoretical part contains arterial hypertension definition, its etiology and pathogenesis, diagnostics, medication and prevention. In the practical part are results of research, that was aimed to finding …více
 

Klíčová slova

Terciární prevence

Klíčová slova

Kardiologická ambulance

Klíčová slova

Hypertenze

Klíčová slova

Edukace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program:
Ošetřovatelství