Bc. Jozef Prieboj

Bakalářská práce

Modulární metodologie pro přípravu spirocyklických laktamů

Modular methodology for synthesis of spirocyclic lactams
Abstract:
Pseurotins are a group of natural compounds containing a characteristic furanone–γ-lactam core. Biological activity of these secondary metabolites has been studied previously. In this bachelor thesis, I proposed a methodology for the synthesis of pseurotin analogues, which was reduced to practice in the laboratory. The strategy is based on a previous research done in our group and exploits addition …více
Abstract:
Pseurotiny jsou skupina přírodních látek, které obsahují charakteristické furanon–γ-laktamové jádro. Biologická aktivita těchto sekundárních metabolitů byla předmětem předchozího výzkumu. V rámci této bakalářské práce jsem se pokusil o návrh metodologie vedoucí k analogům pseurotinů a její realizaci v laboratoři. Metodologie vychází z předchozího výzkumu v naší skupině a zaměřuje se na adiční reakce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Švenda, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta