Ing. Luboš Pavel

Bakalářská práce

Bitmapová a vektorová grafika v praxi

The Bitmap and Vector Graphics in Practice
Anotace:
Bakalářská práce na téma Bitmapová a vektorová grafika v praxi pojednává o základním rozdělení statické počítačové grafiky, jejím zpracování a použití v praxi. Bakalářská práce poskytuje přehled o základních vlastnostech bitmapové a vektorové grafiky, používaných grafických formátech a softwaru pro její úpravu a tvorbu. Obsahem je rovněž vysvětlení základních pojmů souvisejících s bitmapovou a vektorovou …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the topic of bitmap and vector graphics in practice. It discusses the basic splitting of the static computer graphics, its processing and utilisation in practice. It also provides an overview of the basic features of bitmap and vector graphics, used graphics formats and software for its correction and creation. It also contains the explanation of basic terms connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
  • Oponent: Ing. Bohuslav Růžička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie