Bc. Jiří Chromec

Bachelor's thesis

Klidový metabolismus

Resting metabolic rate
Anotácia:
CHROMEC, Jiří. Klidový metabolismus: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Katedra podpory zdraví, 2011. 48 s. Vedoucí práce: Kumstát, Michal. Bakalářská práce se zabývá klidovým metabolismem, jeho definicí a variabilitou. Úvodem seznamuje čtenáře s metabolismem, obzvláště pak s klidovým a bazálním. Na základě dostupné literatury definuje klidový a bazální metabolismus …viac
Abstract:
CHROMEC, Jiří. Resting metabolism: bachelor thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Sports, Department of health support, 2011, 48 p. Thesis supervisor: Kumstát Michael. This thesis deals with resting metabolism its definition and variability. Introduction introduces the reader to metabolism, especially in the basal and resting. Based on the available literature defines the resting and basal metabolism …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport