Bc. Magdalena Audová

Bakalářská práce

Politické ideologie v moderní Evropě: 21. století v ČR - pravice nebo levice

Political ideology in modern Europe: the 21st century in the CR - Right of Left
Anotace:
Vybrané téma mé bakalářské práce „Politické ideologie v moderní Evropě: 21. století v ČR – pravice nebo levice“ je žhavou stálicí naší politické scény. Vlastní virtuální svět politického dění nás neustále překvapuje novými situacemi. Zdá se však, že chování českého voliče ovlivňuje jen krátkodobá paměť a momentální předvolební sliby. Období od vzniku České republiky je příliš krátké na hodnocení, a …více
Abstract:
Selected topic in my bachelor thesis "Political ideology in modern Europe: 21th century in the Czech Republic – the right or left" is a staple of our hot political scene. Their own virtual world political events we constantly surprising new situations. However, it seems that the behaviour of the Czech selectors affects only short-term memory and current electoral promises. The period since the emergence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní