Bc. Miluše Kalačová

Diplomová práce

Komunikační audit firmy ČEVAK a.s. a návrh optimalizace interní a externí komunikace

Communication audit of the company ČEVAK a.s. and a design of optimization of internal and external communication
Anotace:
Diplomová práce se zabývá auditem interní a externí komunikace společnosti ČEVAK a.s. Cílem práce je navrhnout optimalizaci komunikace společnosti směrem k zaměstnancům a zákazníkům společnosti. Práce me-todologicky kombinuje písemné dotazování, které se opírá o standardizovanou metodiku International Communication Association Audit s hloubkovými rozhovory s ohniskovými skupinami (focus groups) a dále …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with the audit of the company's internal and external communication in the company of ČEVAK a.s. The goal of the thesis is to design optimization of communication of the company towards the employees and customers of the company. The thesis methodologically combines a written questioning, which is based on a standardised methodology of the International Communication Association …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
  • Oponent: Jaroslav Světlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání