Bc. Gabriela Turková

Bakalářská práce

Efektivita in-store marketingu

Efficiency of in-store marketing
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou in-store marketingu a hodnocením jeho efektivity. Hlavním cílem práce bude zjištění efektivity vybraných POS materiálů. V teoretické části je charakterizován in-store marketing jako součást marketingové komunikace. Důraz je kladen především na podporu prodeje, na psychické procesy spotřebitele a jakou roli hrají při rozhodování o nákupu, včetně modelů …více
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to the issue of in-store marketing and evaluation of its effectiveness. The mail goal of the thesis is determining the effectiveness of selected Point of Sale (POS) materials and tools. In the theoretical part is characterized in-store marketing as a part of marketing communication. The focus is on sales promotion, consumer psychological processes and the role they play …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Martina Švecová, MSc
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní