Bc. Gabriela Turková

Bachelor's thesis

Efektivita in-store marketingu

Efficiency of in-store marketing
Abstract:
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou in-store marketingu a hodnocením jeho efektivity. Hlavním cílem práce bude zjištění efektivity vybraných POS materiálů. V teoretické části je charakterizován in-store marketing jako součást marketingové komunikace. Důraz je kladen především na podporu prodeje, na psychické procesy spotřebitele a jakou roli hrají při rozhodování o nákupu, včetně modelů …more
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to the issue of in-store marketing and evaluation of its effectiveness. The mail goal of the thesis is determining the effectiveness of selected Point of Sale (POS) materials and tools. In the theoretical part is characterized in-store marketing as a part of marketing communication. The focus is on sales promotion, consumer psychological processes and the role they play …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2019
  • Supervisor: PhDr. Martina Švecová, MSc
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní