Bc. Vojtěch Kún

Bakalářská práce

Četnictvo na Moravě ve 20. letech 20.století.

Gendarmerie in Moravia in the 20's of the 20th century.
Anotace:
Práce se zaměřuje na postavení a vnitřní organizaci četnictva v období první repulbiky. Představuje několik vybraných problému, které četník musel řešit ve výkonu služby.
Abstract:
This work focuses on the position and internal organization of the gendarmerie in the period of the First Republic. It presents several selected problems that the gendarme had to solve in the performance of the service.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie