Bc. Miroslav Bubák

Master's thesis

Virtualizace na operačním systému Linux

Linux Virtualization
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možnostmi virtualizace operačních systémů na OS GNU/Linux. Teoretická část vysvětluje pojem virtualizace, základní terminologii a motivaci proč virtualizovat. Následně jsou popsány jednotlivé typy virtualizace OS. Druhá polovina teoretické části představuje řadu nejpoužívanějších virtualizačních SW na operačním systému GNU/Linux. Praktická část je věnována instalaci vybraných …more
Abstract:
The master's thesis is focused on the different means for operating system virtualization in OS GNU/Linux. Theoretical part describes virtualization, elementary terminology and general motivation for virtualization. Furthermore the different types of OS virtualization are defined. The second part of theoretical part reveals set of various virtualization software which are available on GNU/Linux operating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 8. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Hudec

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bubák, Miroslav. Virtualizace na operačním systému Linux. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.