Theses 

Manažerské styly ve vedení týmu – Bc. Tomáš Ludvík, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Ludvík, DiS.

Bachelor's thesis

Manažerské styly ve vedení týmu

Managerial style in leadership team

Abstract: Abstrakt Bakalářská práce se zabývá managementem v řízení organizací a základními činnostmi manažera, které tvoří náplň jeho práce. Cílem této práce je zjistit jaké styly řízení se používají v praxi. Nejprve jsou vysvětleny základní manažerské pojmy. Ve výsledkové části, za pomoci dotazníkového šetření zjistím, jaké styly vedení zvolená společnost nejčastěji používá. Na základě těchto údajů jsou zpracovány grafy a tabulky, na něž navazuje zhodnocení a doporučení.

Abstract: Abstract This thesis deals with the management of organizational management and basic manager activities who form the content of his work. The aim of this work is to determine what management styles are used in practice. First explains the basic management concepts. In the final section, the use of questionnaire I will find out what leadership styles are by the chosen most commonly used. Based on these data are processed graphs and tables, which builds evaluation and recommendation.

Keywords: Klicova slova Management, manazer, rizeni, vedeni, planovani, firma. Keywords Management, manager, controls, leadership, planning, company.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Jiří Zahrádka
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 17/6/2019 19:02, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz