Ing. Zdeňka Boháčová

Diplomová práce

Java rámec Stripes pro lokalizaci dopravních stanic

Java framework Stripes in localization of transport services
Anotace:
Práce se zabývá javovým frameworkem Stripes a technologií Java Enterprise Edition, která je využita pro návrh a realizaci webové aplikace vyhledávající dopravní stanice. K lokalizované stanici je vyhledána nejkratší cesta. Vyhledávání probíhá nad vlastními daty na straně databáze. Součástí práce je seznámení s použitými technologiemi jakou jsou databáze podporující práci s geografickými daty (PostgreSQL …více
Abstract:
Work is engaged in java framework Stripes and technology Java Enterprise Edition, which is used to designing and creating web application. Application finds nearest traffic stop and shortest path to this traffic stop. Searching is made on database side with own data set. There is part of work which contains familiarization with used technologies like database systems allowing work with geographic data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Boháčová, Zdeňka. Java rámec Stripes pro lokalizaci dopravních stanic. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie