Bc. Denisa Kudlačíková

Bakalářská práce

Opravné položky k pohledávkám z pohledu účetního a daňového

Adjusting entries to receivables from the accounting and taxation point of view
Anotace:
Teoretická část se obecně zabývá funkcí opravných položek a zejména specifickými otázkami týkajícími se opravných položek tvořených k pohledávkám z pohledu účetního, ale i daňového. V praktické části je představena vybraná účetní jednotka a její současné řešení opravných položek týkajících se pohledávek. V práci je navrženo vhodné řešení, provedeny výpočty, sestavena vnitropodniková směrnice.
Abstract:
The theoretical part generally deals with the role of adjusting entries, especially with some specific questions concerning adjusting entries to receivables, not only from the accounting point of view but also the taxation point of view. In the practical part there is a chosen accounting unit presented together with a solution of its adjusting entries to receivables. In my thesis I suggested a suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miloslava Orsavová
  • Oponent: Ing. Jiří Vlček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Zdaňování