Bc. Michaela Eliášová

Bakalářská práce

Měření efektivity marketingu pomocí dashboardů

Measurement of Marketing Efficiency Using Dashboards
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na měření efektivity marketingu ve firmě ATS Global B.V. Práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části se zabývám problematikou marketingu a významem měření efektivity prostřednictvím přijatých metodických východisek. Předmětem zájmu jsou také řídící panely (dashboards). Praktická část je zaměřena na marketingové cíle a aktivity firmy včetně poboček. Ty …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the measurement of marketing efficiency in the company ATS Global B.V. The work is devided into two parts. In the first theoretical part I describe the importance of measurement of marketing efficiency and the adopted methodological basis. Dashboards are also of interest. The practical part is focused on marketing KPI and activities of the company, including divisions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/o40mv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné