Jana JURČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Etika a etický kodex v sociálních službách

Ethics and code of ethics in social services
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá etikou a etickým kodexem v sociálních službách, kdy objasňuje teoretická východiska etiky v sociálních službách, etické principy a etické kodexy sociálních služeb. Dále také specifikuje sociálního pracovníka, jako zprostředkovatele etických principů na základě jeho morálního jednání a usuzování. V praktické části se zabývám kvantitativním výzkumem vztahu a názorů studentů …více
Abstract:
Bachelor thesis on the ethics and code of ethics in social services, which explains the theoretical background in social ethics, ethical principles and ethical codes of social services. It also specifies a social worker, as an agent of ethical principles on the basis of moral behavior and reasoning. The practical part deals with the quantitative research of the relationship and views of students of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010
Identifikátor: 14306

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURČÍKOVÁ, Jana. Etika a etický kodex v sociálních službách. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe