Mgr. Ondřej Ngo

Bachelor's thesis

Indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu

Performance indicators in a colorectal cancer screening programme
Anotácia:
Screeningový program kolorektálního karcinomu umožňuje snížit jeho incidenci a mortalitu. Tento účinek se však projevuje po delší době a je nutné monitorovat kvalitu tohoto komplexního programu už od samého počátku. K tomuto účelu slouží indikátory kvality, které jsou jednou z klíčových komponent zajišťujících jejich správnou funkčnost. V této práci je provedena sumarizace potenciálních indikátorů …viac
Abstract:
The colorectal cancer screening programme is able to reduce the incidence and mortality. The effect of the screening programme could be seen after a long time and it is necessary to monitor the quality of this comprehensive programme from the beginning. For this purpose there are performance indicators, which are one of the key components, ensuring their correct function. The thesis summarizes potential …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedúci: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Biology / Mathematical Biology