Bc. Markéta Baráková

Bakalářská práce

Voliči Národní fronty a Svazu pro lidové hnutí v letech 2002 a 2007

Electors of the National Front and Union of a Popular Movement in years 2002 and 2007
Anotace:
Práce se zabývá analýzou voličů francouzských politických stran Národní fronty a Svazu pro lidového hnutí v letech 2002 a 2007. Pozornost je zaměřena na charakterizaci jejich sociálního profilu a územního rozložení a jejich komparaci za daná období. Kromě charakteristiky voličů se práce snaží postihnout a vysvětlit okolnosti, jež měly vliv na proměny jejich podoby.
Abstract:
This text discusses the analysis of electorate of two french political parties National Front and Union for a Popular Movement in presidential elections 2002 and 2007. Main aim of this piece is a characterization of their social profile and territorial distribution and their comparision in those years. Besides characterization of electors, this text is essaying to cover and clear up the background …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií