Theses 

Analýza cenové elasticity poptávky po alkoholických nápojích - řízený experiment – Petr Kalát

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie

Petr Kalát

Bakalářská práce

Analýza cenové elasticity poptávky po alkoholických nápojích - řízený experiment

Analysis of own price elasticity of demand for alcoholic beverages - controlled experiment

Anotace: Ačkoliv ze statistických šetření vyplývá, že poptávka po alkoholických nápojích je cenově neelastická, docházím pomocí experimentem získaných dat a soustředěním se pouze na jednu restauraci k poznatkům o vysoké cenové elasticitě vybraných nápojů. Řízením cenových změn byla získána unikátní data o poptávkách po točeném pivu Staropramen a vínu, jakožto agregátním vyjádřením vína červeného i bílého. Dalšímu výzkumu byly podrobeny vztahy mezi jednotlivými zkoumanými produkty, odhalujíce substituční relace mezi točeným pivem, lihovinami, vínem a černým lahvovým pivem. Zkoumán byl i vliv dnů v týdnu, kde je objeven pozitivní vliv víkendu, ročních období, kde různé produkty reagují rozličně a vliv nákladů obětovaných příležitosti, které se měnily skrz sportovní přenos či alternativní program v blízkém okolí restaurace.

Abstract: Although statistical exploration says that demand for alcoholic beverages is price inelastic, using experimentally acquired data and focusing solely on one particular restaurant I have discovered that chosen beverages are in fact very price elastic. Controlling the price changes I was able to obtain unique data about demand for draft beer Staropramen, and wine as aggregate representation of white and red wine. Another part of research was focused on relations between several products, which found out that draft beer, spirits, black bottled beer and wine are in fact substitutes. Effects of day of the week, season and opportunity costs were also examined finding out positive influence of weekend and various effects of season depending on a kind of a beverage.

Klíčová slova: poptávka po alkoholu, řízený experiment, elasticita poptávky

Keywords: Elasticity of demand, demand for alcohol, controlled experiment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Vendula Běláčková
  • Oponent: Petr Špecián

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44082

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz