Bc. Marcela ŠMEJCOVÁ

Bakalářská práce

Zastoupení fotosyntetických pigmentů v pigment-proteinových komplexech ječmene jarního a mutantu chlorina f2

Composition of photosynthetic pigments in pigment-protein complexes from barley and chlorina f2 mutant
Anotace:
V této práci jsou nejprve stručně popsány pigmenty v pigment-proteinových komplexech ječmene jarního (Hordeum vulgare L) a jeho mutantu Chloriny f2. Mým cílem bylo stanovit pigmenty v pigment-proteinových komplexech uvedených rostlin užitím elektro-eluce. Nejprve byly metodou elektroforézy získány ze suspenze thylakoidních membrán ječmene jarního (Hordeum vulgare L) separované pigment ? proteinové …více
Abstract:
At first in this bachelor thesis there are briefly described pigments in pigment-protein complexes of barley (Hordeum vulgare L.) and his mutant a Chlorina f2. The principal aim of my work was the estimation of pigments in pigment-protein complexes mentioned plants using an electro-elution. Initially we had to separate pigment-protein complexes in PAGE gel from a suspension of thylakoide membranes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2008
Identifikátor: 9677

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jana Podolinská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMEJCOVÁ, Marcela. Zastoupení fotosyntetických pigmentů v pigment-proteinových komplexech ječmene jarního a mutantu chlorina f2. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 06. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta