Petra MIKUDOVÁ

Bakalářská práce

Televizní a rozhlasové pořady pro děti

Television and radio programs for children
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou ?Televizní a rozhlasové pořady pro děti? a úroveň mluveného projevu jejich moderátorů. Úvodní část bakalářské práce pojednává ve zkratce o jazyku jako specifickém prostředku při dorozumívání a o variantách českého národního jazyka. Dále jsem se zaměřila na jazykovou kulturu, její význam a nejaktuálnější problémy. Stručně jsou shrnuty také zásady spisovné výslovností …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is "Television and radio shows for children" and quality of spoken word of their presenters. Introduction of this bachelor thesis deals briefly with language as a specific way of communication and varieties of Czech national language. Then I focused on language culture and its latest problems. Work briefly summarizes the principles of correct pronunciation rules with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2011
Zveřejnit od: 6. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKUDOVÁ, Petra. Televizní a rozhlasové pořady pro děti. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta