Bc. Karolína Švíková

Bakalářská práce

Dluhová krize jako důsledek nedodržování Maastrichtských kritérií?

Debt crisis as a result of non-compliance with the Maastricht criteria?
Anotace:
Příčinou vzniku dluhové krize v Evropě bylo systematické neplnění dohodnutých pravidel zakotvených v Paktu stability. Kontrola plnění Paktu stability a růstu, respektive Maastrichtských kritérií je významně ovlivněna metodikou vykazování veřejného dluhu. Ratingové agentury se ve 20. století staly fenoménem ekonomického růstu a stability finančních trhů s významným vlivem na hospodářskou politiku vlád …více
Abstract:
The cause of the debt crisis in Europe was the systematic non-compliance with agreed rules enshrined in the Stability Pact. Monitoring of compliance with the Stability and Growth Pact, respectively Maastricht criteria is significantly affected by the reporting methods of public debt. Credit rating agencies in the 20th century became a phenomenon of economic growth and stability of the financial markets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví