Bc. Martin Šplíchal

Bakalářská práce

Využití moderních forem marketingové komunikace v činnosti MSP

The use of modern forms of marketing communication in SME activities
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je využití moderních forem marketingové komunikace v činnosti MSP, díky které vznikne praktická tvorba a analýza video kampaně pro malý a střední podnik. Teoretická část práce se zabývá marketingem, marketingovým řízením v MSP, nástroji marketingové komunikace a marketingovou kampaň. Praktická část je věnována tvorbě, zhodnocení a následnému doporučení pro další postupy v …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the use of modern forms of marketing communication in SME activities, thanks to which practical creation and analysis of video campaign for small and medium enterprises will be created. The theoretical part deals with marketing, marketing management in SMEs, marketing communication tools and marketing campaign. Practical part is devoted to creation, evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní