Bc. Petr Kunčík, DiS.

Diplomová práce

Moment užití chyby

Moment of the error usage
Anotace:
Má diplomová práce je o využití chyb, kazů a ruchů v mé tvorbě, která zahrnuje malbu, technickou fotografii a videoart. Částečně popisnou cestou rekapituluji přejímání a výskyt vad v mých cyklech za posledních pět let, ať už mechanických, technických, nebo mých. Na základě přijetí subjektivně pojímaných definic těchto vad, popisuji práci s nimi, a zamýšlím se nad jejich esteticky percepčním působením …více
Abstract:
My dissertation is about the usage of mistakes, defects and imperfections in my production, which encompasses the painting, technical photography and videoart. Partly by descriptive path I am trying to recapitulate the presence of defects in my cycles within the last 5 years. I my work I am introducing and describing my individual cycles which I made on the basis of mistake either cause by mechanical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petr Kamenický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.