Bc. Petr Kunčík, DiS.

Master's thesis

Moment užití chyby

Moment of the error usage
Abstract:
Má diplomová práce je o využití chyb, kazů a ruchů v mé tvorbě, která zahrnuje malbu, technickou fotografii a videoart. Částečně popisnou cestou rekapituluji přejímání a výskyt vad v mých cyklech za posledních pět let, ať už mechanických, technických, nebo mých. Na základě přijetí subjektivně pojímaných definic těchto vad, popisuji práci s nimi, a zamýšlím se nad jejich esteticky percepčním působením …more
Abstract:
My dissertation is about the usage of mistakes, defects and imperfections in my production, which encompasses the painting, technical photography and videoart. Partly by descriptive path I am trying to recapitulate the presence of defects in my cycles within the last 5 years. I my work I am introducing and describing my individual cycles which I made on the basis of mistake either cause by mechanical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Petr Kamenický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Vizuální tvorba

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.