Mgr. Petra Průchová

Bakalářská práce

Výměnný obrázkový komunikační systém jako metoda alternativní komunikace u klientů s poruchou autistického spektra

The Picture Exchange Communication System as an Alternative Communication Method for Clients with Pervasive Development Disorders
Anotace:
Bakalářská práce „Výměnný obrázkový komunikační systém jako metoda alternativní komunikace u klientů s poruchou autistického spektra“ usiluje o seznámení čtenářů s touto metodou a demonstraci jejího využití v praxi. V teoretické části je stručně pojednáno o problematice autismu – triádě postižení, etiologii poruchy, její diagnostice, nápravě a terapii a dále o metodice VOKS – je popsáno všech sedm …více
Abstract:
The bachelor work „Picture Exchange Communication System as an Alternative Communication Method for Clients with Autistic Spectrum Disorder“ tries to present this method and show its advantages in the practise. In the theoretical part there are briefly specified problems of autism – symptoms of autism, its etiology, diagnostic, rehabilitation and therapy and then the methodology of PECS – its seven …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta