Mgr. Petra Průchová

Bachelor's thesis

Výměnný obrázkový komunikační systém jako metoda alternativní komunikace u klientů s poruchou autistického spektra

The Picture Exchange Communication System as an Alternative Communication Method for Clients with Pervasive Development Disorders
Abstract:
Bakalářská práce „Výměnný obrázkový komunikační systém jako metoda alternativní komunikace u klientů s poruchou autistického spektra“ usiluje o seznámení čtenářů s touto metodou a demonstraci jejího využití v praxi. V teoretické části je stručně pojednáno o problematice autismu – triádě postižení, etiologii poruchy, její diagnostice, nápravě a terapii a dále o metodice VOKS – je popsáno všech sedm …more
Abstract:
The bachelor work „Picture Exchange Communication System as an Alternative Communication Method for Clients with Autistic Spectrum Disorder“ tries to present this method and show its advantages in the practise. In the theoretical part there are briefly specified problems of autism – symptoms of autism, its etiology, diagnostic, rehabilitation and therapy and then the methodology of PECS – its seven …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 5. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta