Ing. Hana Abbasová

Bakalářská práce

Dávky nemocenského pojištění poskytované v těhotenství a mateřství

Benefits of Sickness Insurance provide in the pregnancy and motherhood
Anotace:
Bakalářská práce je věnována dávkám nemocenského pojištění, které jsou poskytovány v těhotenství a v mateřství. Teoretická část popisuje systém nemocenského pojištění, jeho účastníky, povinnosti zaměstnavatele v pojištění, vymezuje dávky, které plynou z nemocenského pojištění a dále uvádí podmínky pro výpočet těchto dávek a jejich výplatu. Praktická část této práce je věnována výpočtům dávek z peněžité …více
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to health insurance benefits that are provided in pregnancy and motherhood. The theoretical part describes the health insurance system, its participants, employers' obligations in insurance, defines the benefits that arise from health insurance and indicates the conditions for calculating these benefits and their pay. The practical part of this thesis is devoted to the calculations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní