Bc. Pavel Kment

Diplomová práce

Lobbying versus korupce

Lobbying versus corruption
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na definování základních pojmů a činností v oblasti lobbyingu a jeho zaměnitelností s pojmem korupce. Jsou zde popsány formy, druhy, nástroje, funkce a metody lobbyingu. Práce zkoumá současnou legislativu pro pojmy lobbying a korupce a hodnotí její účinnost. Cílem diplomové práce je zmapování aktivity osobnosti, která je médii představována jako lobbista. V práci je …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on defining the basic concepts and activities in the field of lobbying and its interchangeability with the concept of corruption. There are described forms, types, tools, functions and methods of lobbying. The thesis examines the current legislation about lobbying and corruption concepts and evaluates its effectiveness. The aim of the thesis is to analyze the activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Josef Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní